Gradjevinska lokacija-Lokacija Subotica

Gradjvinsko zemljiste nalazi se na ulazu u Suboticu sa autoputa na lokaciji istok i udaljena je od istoga oko 4km. Celokupna površina po LN je 17500m2, nalazi se oko 1200 m od samog centra grada a u blizini od oko 300m je najveća Subotička MZ Prozivka koja broji oko 12000 ljudi.U skladu sa informacijama iz lokacijske dozvole moguca je gradnja objekata sledecih namena:poslovnih,poslovno-proizvodnih,poslovno skladisnih i drugih objekata(upravne zgrade,komunalni objekti,sportski centri i sl.)

Cena za ceo ovaj prostor je 2,5 mil. eura.

Logistic RE